Przynosząca dobre rezultaty dezynsekcja realizowana w BIOS

Propozycja przedsiębiorstwa BIOS dla właścicieli firm zawiera takie same usługi jak w wypadku klientów prywatnych. Dotychczas na usługi takie jak zwalczanie gryzki psotniki zdecydowały się: zakłady produkcyjne w branży spożywczej, zakłady przemysłowe, zakłady komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zakłady gastronomiczne, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, fermy drobiu, młyny, placówki służby […]